1464668554294383 6475855675795624

ID 803 Odborná péče a povinnosti dle ZDPZ

Kurzem získáte 5 hodin do následného vzdělávání v odbornosti I - IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Jak zákon definuje odbornou péčí

Co vše je pod termínem odborná péče schováno

Jak přistupovat k distribuce pojištění s odbornou péčí

999,00 Kč