1464668554294383 6475855675795624

ID 798 Srovnání pojistných podmínek strojního pojištění

Kurzem získáte 5 hodin do následného vzdělávání v odbornosti IV, V, VIII a IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Pojistné podmínky a rozdíly mezi VPP a DPP

Předmět pojištění

Rozsah pojištění

Definice pojistného plnění

Výklad pojmů

Výluky

999,00 Kč