1464668554294383 6475855675795624

ID 1 Zemědělské pojištění, principy a rozdíly mezi pojišťovnami

Kurzem získáte 7 hodin do následného vzdělávání v odbornosti IV, V, VIII a IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Principy zemědělského pojištění

Pojištění plodin

Pojištění zvířat

Pojištění koní

Srovnání pojišťoven

Podklady ke sjednání

1 399,00 Kč