1464668554294383 6475855675795624

Etický rámec odpovědnosti manažerů a podpora v pojištění firem - Praha

Lektor: Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA, vysokoškolský pedagog

Obsah semináře:

Úvod do etického rámce zodpovědnosti při podnikání a managementu

Podnikatelský a manažerský rámec poj. firem, statutárních orgánů..

Podpora v etických dilematech (chybách, nešvarech...)

Závěr, sumarizace, vyhodnocení semináře, možné další potřeby

5 299,00 Kč