1464668554294383 6475855675795624

Autoritativní řízení -důsledky a ochrana

Prezenční seminář 

Lektor: Mgr. Dušan Kučera

Obsah semináře:

Úvod - Rozšířený fenomén autoritativního stylu řízení

Jak se projevuje

»» Deformované firemní prostředí a kultura

»» Krize osobnosti vedoucích (nadřízených)

»» Neuróza, psychopatie, sebestřednost, arogance

»» Důsledky pro "podřízené"

»» Důsledky pro firmu a partnery

Příčiny autoritativního stylu řízení

»» Struktura osobnosti (nadřízeného i podřízených)

»» Jednotlivé zdravé a nezdravé znaky osobnosti a jejich důsledky

»» Projevy v kontextu pojišťovnictví

Jak se lze proti autoritativnímu řízení bránit

»» Orientace osobnosti

»» Odkud a jak čerpat zdravé sebevědomí a odstup

»» Umění regulace vlastních reakcí

»» Obrana a ochrana obětí

»» Prevence

Závěr

»» Vyhodnocení kurzu

»» Další potřeby

5 999,00 Kč