1464668554294383 6475855675795624

AML směrnice

Metodická informace / pravidelné proškolení

Obsah:

>Legislativní rámec >Hlavní pojmy >Povinnosti distributora pojištění obecně >Povinnost mlčenlivosti >Povinnosti ve vztahu ke konkrétnímu klientovi >Hodnocení rizik >Podezřelý obchod >Reakce na zjištěné problém >Přestupky 

Zakončeno testem a vystavením Certifikátu 

1 815,00 Kč