1464668554294383 6475855675795624

Pojištění D&O po novele ZOK

Prezenční seminář 

Kurzem získáte 5 hodin do následného vzdělávání v odbornosti IV, V, VIII a IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Legislativa

Výklad pojmů

Povinnosti orgánů

Charakter odpovědnosti v světle nové úpravy

Příklady nároků

Pojištění

Typ pojištění

Pojištěné osoby

Pojištěné nároky

Příklady skutečných sporů

5 299,00 Kč