1464668554294383 6475855675795624

Produkty pojištění občanů a jejich srovnání

Prezenční seminář 

Dvoudenní kurz ke splnění 15 hodin následného vzdělávání dle ZDPZ

Lektor Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah:

•Kategorizace pojištění 

•Právní úprava 

•Životní pojištění - kdy a proč nabízet uzavřít nebo změnit, srovnání produktů, 

•Pojištění občanů (majetek a odpovědnost) - kdy a proč nabízet, srovnání produktů, jak sjednat

9 999,00 Kč