1464668554294383 6475855675795624

21.3. 2024 Likvidace pojistných událostí

Prezenční seminář

Kurzem získáte 5 hodin do následného vzdělávání v odbornosti III až V, VII - IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Hlavní zásady likvidace

Likvidace pojištění majetku

Živelní pojištění

Pojištění pro případ odcizení - krádež a loupež

Pojištění strojů a elektroniky

Pojištění přerušení provozu

Likvidace pojištění odpovědnosti za škody

Pojistný podvod

5 999,00 Kč