1464668554294383 6475855675795624

Trestní odpovědnost právnických osob

Novinka

Prezenční seminář 

Seminář se zabývá tématem trestní odpovědnosti právnických osob nejen z obecného hlediska, kdy budou posluchači seznámeni se základními pojmy a principy tohoto institutu. Ale rovněž se zaměří na praktické řešení otázek prevence vzniku trestní odpovědnosti, přičitatelnosti, účinné lítosti či trestání právnických osob.

Absolutoriem získáte 5 hodin následného vzdělávání 

Lektor: Mgr. Veronika Žlebková

Obsah:

Základní prvky a principy trestní odpovědnosti právnických osob.

Na které právnické osoby odpovědnost dopadá a za které protiprávní jednání.

Princip přičítání a přechod trestní odpovědnosti na právního nástupce.

Prevence a compliance program.

Účinná lítost a sankcionování.

Příklady a tipy z praxe, judikatura.

5 999,00 Kč