1464668554294383 6475855675795624

12.6. 2024 Mediační techniky v praxi (online)

Kurz pořádaný ve spolupráci s Centrem psychologických služeb

Čas: 9,00 až 16,00

Lektor Ing. Renáta Valerie Nešporek, PhD., MBA, LL.M.

Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s možnostmi využití mediace, jako strukturovaného řešení konfliktu, v praxi. Účastníci na semináři získají poznatky z oblasti řešení konfliktů za využití metody mediace vedoucí ke strukturovanému plánu řešení. Rozvinou své komunikační dovednosti a osvojí si vybrané techniky, které mohou následně aplikovat.

Obsah kurzu:

  • Úvod, seznámení, očekávání; co je mediace a kde ji lze v praxi využít.

  • Konflikt a přístupy k jeho řešení – konflikty kolem nás. Sdílení zkušeností z oblasti konfliktních situací z praxe účastníků. Možnosti využití mediace v praxi – situace vhodné/nevhodné k mediaci. Definice konfliktu jeho dynamika. Užitky a ztráty z konfliktů. Postupy a styly při řešení konfliktu. Prevence konfliktů.

  • Mediační techniky, proces a fáze mediace.

  • Praktický nácvik, řešení případových studií – Trénink vybrané techniky (facilitativní mediace). 

  • Řešení případových studií – mediace nadřízený x podřízený, pracovník x klient, rodinná
    mediace.

  • Závěr – kolokvium – společné ověření znalostí a shrnutí uplatnitelnosti nabytých dovedností v praxi.
3 799,00 Kč