Následné vzdělávání

Odpovědnost za výrobek

JUDr. Petr Záruba


Obsah dvoudenního semináře:

Historické souvislosti a základní výklad pojmů

Odpovědnost za výrobek v Evropské unii a ve světě

Odpovědnost za výrobek v České republice

Odpovědnost za výrobek ve Slovenské republice

 Ochrana před rizikem odpovědnosti za výrobek

Praktické příklady a zkušenosti

Praktická aplikace závazných pravidel v Evropské unii,

České republice a Slovenské republice

Pojištění odpovědnosti za výrobek - praktické příklady a problémy

Nástin možného řešení problémů

Odpovědnost za škodu a náhrada škody 

Ing. Eva Gmentová, LL.M.


Obsah dvoudenního semináře

Odpovědnost za škodu, co to je a kde všude vzniká

Jak odpovědnost za škodu upravuje NOZ

Další právní předpisy, které odpovědnost upravují včetně odpovědnosti ze zákoníku práce

Náhrada škody, co to je a jak ji upravuje NOZ

Jak vnímat rizika vznikající z odpovědnosti 

Odpovědnost za škodu a pojištění, jaké jsou zásady a specifika


Zemědělské pojištění

Ing. Eva Gmentová, LL.M.


Obsah:

Principy pojištění a základní pojmy a termíny, bez kterých se neobejdeme, včetně návazností na základní právní úpravu "výroby potravin"

Pojištění plodin

Pojištění zvířat

Rozdíly v úpisu jednotlivých pojistitelů

Likvidace pojistných událostí i s ohledem na rozdíly v úpisu

Pojištění chmele včetně likvidace škod


Obsah:

Biologie chmele (popis, stavba, funkce jednotlivých částí rostliny)

Roční cyklus chmele (jednotlivé vegetační fáze)

Popis jednotlivých odrůd chmele, pěstovaných v ČR

Škůdci a choroby chmele

Škody v průběhu jednotlivých vegetačních fází

Likvidace škod v závislosti na jednotlivých vegetačních fázích

Likvidace v případě připojištění konstrukcí

Srovnání pojistných podmínek napříč trhem


Obsah:

 Základní atributy produktu 

Podmínky sjednání

Rozbor pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven

Zhodnocení výhod a nevýhod z pohledu potřeb klienta