1464668554294383 6475855675795624

Následné vzdělávání dle zákona č.170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Uvedené semináře a kurzy následného vzdělávání probíhají prezenční nebo online formou

Probíhají buď ve vyhlášených termínech nebo je lze objednat a zakoupit jen pro své zaměstnance. 

Cena je uvedena jen u otevřených seminářů, které mají vyhlášen termín.

Obsah a bližší informace zašleme na vyžádání emailem

Organizace následného vzdělávání se řídí zákonem č. 170/2018 Sb. a Organizačním řádem

K přihlášení nebo objednání využijte rezervační formulář na konci stránky


Jednotlivé semináře

Povinnosti dle ZDPZ pro pojistníky, kteří nabízejí stát se pojištěným dle § 4 ZDPZ

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Povinné pojištění úprava v NOZ a zákonech upravujících povinnost

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Odpovědnost za výrobek

JUDr. Petr Záruba

Střety vozidel

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.

Odhalování pojistných podvodů při poškození dopravních prostředků

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.


Škody na zdraví v silniční dopravě

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D. 

MUDr. Igor Fargaš

Odpovědnost za škodu poskytovatelů zdravotních služeb

Mgr. Kateřina Jirásková, advokátka

Odpovědnost za vady versus odpovědnost za škody

Mgr. Kateřina Jirásková, advokátka


Risk Management v pojišťovnictví

Ing. Pavel Engst, CSc.

Zajištění - co to je a jaké má hlavní funkce

JUDr. Petr Záruba

Odpovědnost za výrobek a Brexit

JUDr. Petr Záruba

Pojištění přepravních rizik

JUDr. Brigita Hendrychová


Srovnání pojistných podmínek v pojištění vozidel

Ing. Eva Gmentová, LL.M.


Etický rámec odpovědnosti manažerů a podpora v pojištění firem

Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA


Poruchy staveb

Ing. Martin Míšek

Pojištění a likvidace chmele

Ing. Eva Gmentová a Ing. Ludmila Hájková

Pojistný podvod - jak je definován v zákoně a jak jej poznáme

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Zvláštní skutkové podstaty a objektivní odpovědnost

Ing. Eva Gmentová, LL.M.


Jak naplnit zákonnou povinnost odborné péče

Ing. Eva Gmentová, LL.M.


Jak získat od klienta informace důležité pro uzavření pojistné smlouvy a jak s nimi nakládat

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Stavebně montážní pojištění

Ing. Eva Gmentová, LL.M. a zástupce LAPA servis

Zkušenosti s likvidací škod

LAPA servis

Životní pojištění

Ing. Dušan Šídlo


Životní pojištění a daňové dopady

Ing. Dušan Šídlo

Pojištění technických rizik

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Srovnání pojistných podmínek strojního pojištění

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Zemědělské pojištění, principy a rozdíly mezi pojišťovnami

Ing. Eva Gmentová, LL.M.


Pojistná smlouva a úprava pojištění v NOZ

Ing. Eva Gmentová, LL.M.


Jak pojišťovat podnikatele

Ing. Eva Gmentová, LL.M.


Stanovení pojistné částky

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Pomocí e-learningu ke splnění povinnosti následného vzdělávání

Každý kurz obsahuje prezentaci, krátká videa, úkoly případně odkazy na judikáty a je zakončen testem k ověření studia. 

Po uhrazení poplatku zašleme odkaz k přihlášení do e-learningového portálu. Aplikace sleduje plnění potřebného počtu hodin aktivního studia. 

Kurzy lze kombinovat dle odborností

Aktuálně sleva pro čtenáře časopisu PROFI poradenství a finance se zadáním slevového kódu

Životní pojištění

1. Životní pojištění

2. Odborná péče a povinnosti dle ZDPZ

3. Finanční trh - jak funguje a jaké jsou jeho zákonitosti

4. Pojistná smlouva a úprava v NOZ

5. AML - prevence praní špinavých peněz


Neživot občanů

1. Srovnání pojistných podmínek občanské odpovědnosti 

2. Neživotní pojištění občanů

3. Srovnání produktů pojištění občanského majetku

4. Stanovení pojistné částky na občanský majetek


Neživot podnikatelů

1. Zemědělské pojištění, principy sjednání a likvidace

2. Srovnání pojistných podmínek strojního pojištění

3. Pojištění technických rizik - obecná pravidla

4. Ekonomické minimum

5. Likvidace pojistných událostí pojištění majetku 

6. Pojištění D&O

7. Šomážní pojištění (přerušení provozu)

8. Stanovení pojistné částky

Pojištění vozidel

1. Srovnání pojistných podmínek HAV a POV

2. Pojištění vozidel - povinné ručení

3. Pojištění vozidel - havarijní pojištění

4. Pojištění vozidel 

5. Likvidace pojistných událostí na vozidlech

Velká pojistná rizika

1. Pojistná smlouva a úprava v NOZ

2. Objektivní odpovědnost a zvláštní skutkové podstaty

3. Programové pojištění velkých firem (mezinárodní programy)

4. Stavebně montážní pojištění

5. Zajištění 

Balíčky seminářů

ke splnění celých 15 hodin

Pojištění vozidel

1. Pojištění vozidel HAV a POV
2. Srovnání pojistných podmínek HAV, POV
3. Likvidace škod na vozidlech

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za výrobek

2. Zvláštní skutkové podstaty a objektivní odpovědnost
3. Srovnání pojistných podmínek odpovědnosti za škody

Pojištění majetku

1. Poruchy staveb pro bytové účely
2. Likvidace škod na střešních krytinách
3. Srovnání produktů k pojištění občanského majetku

Obchodní dovednosti, aneb jak prodat pojištění

1. Obchodní dovednosti

2. Pojištění jako služba

3. Odborná péče

4. Jak pojistit podnikatele 

Ing. Eva Gmentová, LL.M.


K vyžádání bližších informací včetně obsahu, nebo objednání semináře, využijte níže formulář