Následné vzdělávání

Uvedené semináře a workshopy následného vzdělávání probíhají prezenční nebo online formou

Probíhají buď ve vyhlášených termínech nebo je lze objednat a zakoupit jen pro své zaměstnance. Cena je uvedena jen u otevřených seminářů, které mají vyhlášen termín. V ostatních případech bude cena dohodou.

Obsah a bližší informace zašleme na vyžádání emailem

Organizace následného vzdělávání se řídí zákonem č. 170/2018 Sb. a Organizačním řádem

Přihláška k následnému vzdělávání zde


Jednotlivé semináře

Odpovědnost za výrobek

JUDr. Petr Záruba

Střety vozidel

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.

Odhalování pojistných podvodů při poškození dopravních prostředků

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.

Škody na zdraví v silniční dopravě

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D. 

MUDr. Igor Fargaš

Odpovědnost za škodu poskytovatelů zdravotních služeb

Mgr. Kateřina Jirásková, advokátka

Risk Management v pojišťovnictví

Ing. Pavel Engst, CSc.

Zajištění - co to je a jaké má hlavní funkce

JUDr. Petr Záruba

Odpovědnost za výrobek a Brexit

JUDr. Petr Záruba

Pojištění přepravních rizik

JUDr. Brigita Hendrychová

Srovnání pojistných podmínek v pojištění vozidel

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Etický rámec odpovědnosti manažerů a podpora v pojištění firem

Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Poruchy staveb

Ing. Martin Míšek

Pojištění a likvidace chmele

Ing. Eva Gmentová a Ing. Ludmila Hájková

Pojistný podvod - jak je definován v zákoně a jak jej poznáme

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Zvláštní skutkové podstaty a objektivní odpovědnost

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Jak naplnit zákonnou povinnost odborné péče

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Jak získat od klienta informace důležité pro uzavření pojistné smlouvy a jak s nimi nakládat

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Zkušenosti s likvidací škod

LAPA servis

Životní pojištění

Ing. Dušan Šídlo

Srovnání pojistných podmínek strojního pojištění

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Zemědělské pojištění, principy a rozdíly mezi pojišťovnami

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Pojistná smlouva a úprava pojištění v NOZ

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Jak pojišťovat podnikatele

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Pomocí e-learningu ke splnění povinnosti následného vzdělávání

Podle odborností

Životní pojištění

1. Životní pojištění

2. Minimum zprostředkovatele a povinnosti dle IDD

3. Finanční trh - jak funguje a jaké jsou jeho zákonitosti

Neživot občanů

1. Srovnání pojistných podmínek občanské odpovědnosti 

2. Neživotní pojištění občanů

3. Srovnání produktů pojištění občanského majetku

Neživot podnikatelů

1. Zemědělské pojištění, principy sjednání a likvidace

2.Srovnání pojistných podmínek strojního pojištění

3. Srovnání pojistných podmínek odpovědnosti za škodu

4. Ekonomické minimum

Pojištění vozidel

1. Srovnání pojistných podmínek HAV a POV

2.Pojištění vozidel - povinné ručení

3. Pojištění vozidel - havarijní pojištění

Balíčky seminářů

ke splnění celých 15 hodin

Pojištění vozidel

1. Pojištění vozidel HAV a POV
2. Srovnání pojistných podmínek HAV, POV
3. Likvidace škod na vozidlech

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za výrobek

2. Zvláštní skutkové podstaty a objektivní odpovědnost
3. Srovnání pojistných podmínek odpovědnosti za škody

Pojištění majetku

1. Poruchy staveb pro bytové účely
2. Likvidace škod na střešních krytinách
3. Srovnání produktů k pojištění občanského majetku

K vyžádání bližších informací včetně obsahu, nebo objednání semináře, využijte níže formulář