Následné vzdělávání dle zákona č.170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Uvedené semináře a kurzy následného vzdělávání probíhají prezenční nebo online formou

Probíhají buď ve vyhlášených termínech nebo je lze objednat a zakoupit jen pro své zaměstnance. 

Cena je uvedena jen u otevřených seminářů, které mají vyhlášen termín.

Obsah a bližší informace zašleme na vyžádání emailem

Organizace následného vzdělávání se řídí zákonem č. 170/2018 Sb. a Organizačním řádem

K přihlášení nebo objednání využijte rezervační formulář na konci stránky


Jednotlivé semináře

Povinnosti dle ZDPZ pro pojistníky dle § 4 ZDPZ

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Odpovědnost za výrobek

JUDr. Petr Záruba

Střety vozidel

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.

Odhalování pojistných podvodů při poškození dopravních prostředků

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.

7.10.2021
Obsazeno

Škody na zdraví v silniční dopravě

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D. 

MUDr. Igor Fargaš

Odpovědnost za škodu poskytovatelů zdravotních služeb

Mgr. Kateřina Jirásková, advokátka

Odpovědnost za vady versus odpovědnost za škody

Mgr. Kateřina Jirásková, advokátka

21.9. 2021

Risk Management v pojišťovnictví

Ing. Pavel Engst, CSc.

Zajištění - co to je a jaké má hlavní funkce

JUDr. Petr Záruba

Odpovědnost za výrobek a Brexit

JUDr. Petr Záruba

Pojištění přepravních rizik

JUDr. Brigita Hendrychová

28.4.2021

Srovnání pojistných podmínek v pojištění vozidel

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

26.11. 2021

Etický rámec odpovědnosti manažerů a podpora v pojištění firem

Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

23.11. 2021

Poruchy staveb

Ing. Martin Míšek

Pojištění a likvidace chmele

Ing. Eva Gmentová a Ing. Ludmila Hájková

Pojistný podvod - jak je definován v zákoně a jak jej poznáme

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Zvláštní skutkové podstaty a objektivní odpovědnost

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Jak naplnit zákonnou povinnost odborné péče

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

8.10.2021

Jak získat od klienta informace důležité pro uzavření pojistné smlouvy a jak s nimi nakládat

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Zkušenosti s likvidací škod

LAPA servis

Životní pojištění

Ing. Dušan Šídlo

21.4.2021

Srovnání pojistných podmínek strojního pojištění

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

10.11. 2021

Zemědělské pojištění, principy a rozdíly mezi pojišťovnami

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

2.11. 2021

Pojistná smlouva a úprava pojištění v NOZ

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

11.6.2021

Jak pojišťovat podnikatele

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

3.11. 2021

Pomocí e-learningu ke splnění povinnosti následného vzdělávání

Každý kurz obsahuje prezentaci, krátká videa, úkoly případně odkazy na judikáty a je zakončen testem k ověření studia. 

Po uhrazení poplatku zašleme odkaz k přihlášení do e-learningového portálu. Aplikace sleduje plnění potřebného počtu hodin aktivního studia. 

Kurzy lze kombinovat dle odborností

Životní pojištění

1. Životní pojištění

2. Odborná péče a povinnosti dle ZDPZ

3. Finanční trh - jak funguje a jaké jsou jeho zákonitosti

4. Pojistná smlouva a úprava v NOZ


Neživot občanů

1. Srovnání pojistných podmínek občanské odpovědnosti 

2. Neživotní pojištění občanů

3. Srovnání produktů pojištění občanského majetku

4. Stanovení pojistné částky na občanský majetek

Neživot podnikatelů

1. Zemědělské pojištění, principy sjednání a likvidace

2. Srovnání pojistných podmínek strojního pojištění

3. Pojištění technických rizik - obecná pravidla

4. Ekonomické minimum

5. Likvidace pojistných událostí

6. Pojištění D&O

7. Šomážní pojištění (přerušení provozu)

Pojištění vozidel

1. Srovnání pojistných podmínek HAV a POV

2. Pojištění vozidel - povinné ručení

3. Pojištění vozidel - havarijní pojištění

4. Pojištění vozidel obecná příručka

Velká pojistná rizika

1. Pojistná smlouva a úprava v NOZ

2. Objektivní odpovědnost a zvláštní skutkové podstaty

3. Programové pojištění velkých firem

4. Stavebně montážní pojištění

5. Zajištění 

Balíčky seminářů

ke splnění celých 15 hodin

Pojištění vozidel

1. Pojištění vozidel HAV a POV
2. Srovnání pojistných podmínek HAV, POV
3. Likvidace škod na vozidlech

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za výrobek

2. Zvláštní skutkové podstaty a objektivní odpovědnost
3. Srovnání pojistných podmínek odpovědnosti za škody

Pojištění majetku

1. Poruchy staveb pro bytové účely
2. Likvidace škod na střešních krytinách
3. Srovnání produktů k pojištění občanského majetku

Obchodní dovednosti, aneb jak prodat pojištění

1. Obchodní dovednosti

2. Pojištění jako služba

3. Odborná péče

4. Jak pojistit podnikatele 

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

22.9. a 23.9. 2021

23.11. a 24.11. 2021

K vyžádání bližších informací včetně obsahu, nebo objednání semináře, využijte níže formulář