1464668554294383 6475855675795624

DBA Titul 

09.01.2024

V našich zeměpisných šířkách se doktorem titulují jen právníci a lékaři, nebo-li ti, co mají před jménem JUDr. nebo MUDr. a MVDr. Jenže máme hodně dalších doktorů, které doktorem neoslovujeme. Titul PaedDr., Ph.D, RNDr., PhDr. a mnoho dalších, o kterých víme, ale nositele doktorem málokdy oslovujeme. A přesto se jedná o doktorský titul. Však pouze v našich zeměpisných šířkách.

Ani lékař ani právník se oslovení doktor nedočká v zahraničí jen tak že má titul přede jménem. Potřebuje k tomu mnohem více. Tu správnou školu, tu správnou praxi. A nebo titul za jménem. V zahraničí se "nosí" doktorský titul za jménem. Titul DBA nebo LL.D. - Doktor Byznys Administrátor nebo Doktor práva (počeštěně). Tituly, které neznačí jen studium, tituly, které značí vědecké, odborné práce, které jsou publikovány a třeba i recenzovány. Titul, který znamená, že dotyčný se nebifloval, ale sám pracoval. Sám se k něčemu vyjadřoval, sám přinesl do oboru něco nového a nebo s něčím v oboru nesouhlasil. Přeci být doktor neznamená, že vše odkývám, naopak znamená to, že mám svůj názor, že mám své myšlenky, že si dovolím se zavedenými dogmaty nesouhlasit. A znamená to i, že posouvám svůj obor o level výš, že navrhuji nová řešení, nové postupy.

Takže važme si lidí, kteří vystudovali těžké školy jako je medicína, právo, přírodní vědy, humanitní vědy a oslovujme je pane doktore, paní doktorko. Ale pojďme si vážit i lidí, co také vystudovali vysokou školu, ale pak ještě studovali dál a přinesli nebo přinášejí do oboru nové myšlenky a získali díky tomu titul DBA nebo LL.D.. Pojďme je titulovat pane doktore, paní doktorko.

Abychom mohli takové úspěšné a schopné lidi takto titulovat, tak jim u nás umožňujeme doktorský titul získat. A doktorem se mohou stát v několika oborech, programech. Mohou být doktor práva z Mediace a nebo z Pojistného práva - LL.D. Mediation a LL.D. Insurance Law. Mohou být i doktor byznys managementu z Executive Managementu, HR Managementu nebo Insurance Managementu– DBA Executive Management, DBA HR Management a DBA Insurance Management. Vše jsou to velmi specifické a jednoznačně zajímavé obory a programy. Hlavně jsou to obory, kde je potřeba nových myšlenek, nových postupů a nových odborníků a zapálených inovátorů.

Možná si teď říkáte, že propaguji studium jen kvůli titulu doktor. Třeba se to i může zdát, ale pravdou je, že získání titulu je nejen o práci, schopnostech a píli, ale i o odvaze pustit se v dospělém věku do studia a na tenký led zveřejňování svých názorů a myšlenek. A to je to, co se cení. Doktorský titul je ta třešnička na dortu všeho snažení. Člověk, co věnuje tolik energie a jde s kůží na trh, má přeci právo být náležitě oceněn. Oceněn nejen diplomem a titulem, ale především titulováním. Titulováním pane doktore, paní doktorko. Vědečtí pracovníci, co od školy jsou zvyklí dělat průzkumy, zveřejňovat výsledky své práce, jsou nejdříve doktorandi a pak doktoři… Ale dospělý člověk, co školu opustil už dávno a rozhodl se posunout ve svém oboru na vyšší úroveň znalostí, vědomostí a dovedností, je někdy tak trochu vystrašen, že má zveřejňovat své názory a myšlenky, jenže jeho myšlenky a názory je přesně to, co obor posune dál. Přesně to, co obor potřebuje, aby se rozvíjel, aby postupoval, aby prospíval. A proto tleskejme všem, co chtějí studovat, co chtějí být inovátory v oboru, co chtějí titul DBA nebo LL.D.! Tleskejme a oslovujme s náležitým respektem absolventy pane doktore, paní doktorko.

Doktorské studium je prestižní studium, co ocení nejen v našich končinách, neb není jen o čtení textů, poslouchání lektorů, sepisování seminárních a jiných prací, které se někomu musí líbit, ale především je to práce na vlastním myšlení, na vlastních názorech, co ocení i v jiných končinách. Je to studium, co posouvá do vyšší zahraničních sfér. Je to studium, které přináší mezinárodní prestiž. Je to studium, co doktorské oslovení uslyšíte i od zahraničních partnerů nebo investorů. Je to studium, co otevírá nevídané obzory. Je to studium a titul, co jen tak někdo nemá! A to mi věřte, jako nic na světě!