1464668554294383 6475855675795624

5 důvodů proč zařadit manažerská studia do talentového programu pro zaměstnance

28.08.2023

Máte spokojené zaměstnance potažmo spokojené, dobře pojištěné klienty? Neboť se jedná o přímou úměru; spokojený zaměstnanec = spokojený klient. Nebo se třesete, že lidi, do kterých jste investovali čas a peníze, odejdou jinam a ještě s sebou vezmou klienty? A klienti to je profit firmy. Bez klientů není úpis a není zisk.

  • Pojistný trh je úzce specializovaný a lidí, co ovládají pojištění, je málo a jsou vyvažováni zlatem a headhunterů se na trhu pohybuje hodně.
  • Do zaučení nováčka je potřeba investovat hodně peněz a pak až si je silný v kramflecích jde si vyzkoušet práci jinam? K makléři, do pojišťovny, k samostatnému likvidátorovi, nebo ho přetáhne konkurence.
  • Pojištění a správu pojištění, smluv a klientů se člověk nenaučí za rok ani za dva. Je potřeba projít bohatou praxí, zažít hodně škod, různé produkty, různé smlouvy, různé klienty. Čas je veličinou, kterou je potřeba vynakládat na získání odbornosti.
  • Odcházejí pracovníci, co se starají o klienty a klienti jsou na ně zvyklí a jsou s nimi spokojení. Spokojený klient je deviza, která dělá byznys.
  • Je nanejvýš nutné výkonného a spolehlivého pracovníka si zaháčkovat a udělat z něj trvalého člena vašeho týmu, co hrdě nese brand společnosti a posouvá výdělky k vyšším metám.

Jak zařídit, aby neodcházeli ani zaměstnanci, ani klienti? Můžeme vám pomoci. Zařaďte naše manažerská studia do talentových a vzdělávacích plánů vaší firmy, a uvidíte, že obého dosáhnete.

Pět důvodů proč zařazením našich studií, do programu pro zaměstnance, může každý jen vydělat!

  • Naši lektoři, odborníci s dlouholetou praxí a z praxe, předávají studentům svoje know how a naučí tak studenty rozumět pojištění. V prezenčních seminářích studenti řeší případové studie, diskutují, nasávají zkušenosti lektorů a kolegů. Studenti mezi sebou navazují obchodní spojení a vztahy, které se v byznyse nikdy neztratí. 
  • Manažerská studia nejsou levná, ani nemohou být, protože jsou prestižním vysoce odborným studiem. Avšak jedná se o jednorázovou investici, která se vrátí v podobě oddaného a schopného zaměstnance. Na studia můžete zaměstnanci jen přispět, nemusíte je platit celá, vyděláte na tom oba odečtem z daní.
  • Studium je dvousemestrální nebo třísemestrální podle typu programů. Za relativně krátkou dobu intenzivního studia je ze studenta odborník/manažer schopen vést obchod, týmy.
  • Studenti získají studiem mnoho dovedností, které má mít správný manažer a lídr, včetně komunikační, prezenční, obchodní dovednosti a schopnosti řešení sporů a krizí. Jedná se o odbornosti a kvalifikace, které jsou ceněny v podnikatelské sféře na celém světě.
  • Zařazením do talentového programu a umožnění prestižního studia, dáte zaměstnanci najevo svou důvěru a sounáležitost s firmou a managementem společnosti. Aniž byste někoho sáhodlouze přesvědčovali o tom, že si ho chcete ve firmě udržet, ukážete mu, jak je pro vás a vaši firmu skutečně důležitý.

A na závěr  skutečný  inspirativní příběh.

V dnešní době každý šetří, i firma. Jak ale šetřit a zároveň nešetřit na zaměstnanci? Možností je příspěvek na vzdělávání. Benefity a prémie se zaměstnancům líbí, firmu ale stojí víc, než má zaměstnanec na výplatní pásce. Firma, o které píšu, vzala 30 tis Kč a uhradila svým zaměstnancům první splátku školného. A ta suma byla stejná jak pro firmu, tak pro zaměstnance. Nikoho to nestálo víc. A zaměstnanec doplatí další splátky a za rok a půl bude mít nejen diplom, ale i dovednosti, které se firmě vyplatí. Všichni tím získali! A to je deviza programu pro zaměstnance!

Pojišťovnictví díky našim studiím bude ceněný a vyhledávaný obor jak pro mladé lidi, tak pro klienty a to je cíl, který nabízíme i vám.