Zkoušky dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Zkoušky odborné způsobilosti probíhají na základě platného a schváleného zkouškového řádu, který je přílohou organizačního řádu akreditované osoby.


Testové otázky jsou k prostudování na webu ČNB 


Poplatek za zkoušku z jedné odbornosti je ve výši 1599 Kč bez DPH

V případě zkoušky z více odborností, to je například z velkých rizik (splnění 4 odborností) bude poskytnuta sleva

Zkoušky se konají pomocí originálního přístupu přes webové rozhraní do eLearningového portálu, kde dojde k vygenerování testu dle odbornosti

Organizační a zkouškový řád akreditované osoby 

Místo konání zkoušek Praha

2019

2020

Místo konání Ostrava

2019

2020

Kdekoliv jinde po domluvě


Přihláška na zkoušku zde

Po vyplnění zašlete emailem na prihlaska@eg-egi.cz nebo poštou na adresu Radičova 2479/7, Praha 6 16900

Následně obdržíte Pozvánku s informacemi o čase, místě a platbě

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme Pozvánkou s informacemi o čase, místě i platbě