Zkoušky dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Zkoušky odborné způsobilosti probíhají na základě platného a schváleného zkouškového řádu, který je přílohou organizačního řádu akreditované osoby.

Typy zkoušek a testové otázky zde Otázky a zdroje

Přístup do aplikace umožňující cvičné generování testů bude umožněn po úhradě ceny za zkoušku nebo samostatně po úhradě ceny za přístup či účasti na přípravném semináři zde Cvičné testy


Poplatek za zkoušku z jedné odbornosti je ve výši 1599 Kč plus DPH. V ceně zkoušky je přístup do aplikace ke generování cvičných testů na dobu od zaplacení zkoušky do úspěšného splnění zkoušky.

Zavádějící cena poplatku za zkoušku do konce roku 2020 je 1599 Kč plus DPH za celou zkoušku bez ohledu na počet odborností. Součástí ceny je přístup do aplikace k cvičnému generování testů. Cena zkoušky při opakování je 999 Kč plus DPH.

V případě účasti na přípravných seminářích a kurzech je cena zkoušky 999 Kč plus DPH včetně přístupu do cvičných testů.

Při objednání zkoušek společností pro zaměstnance je cena dohodou.

Zkoušky se konají pomocí originálního přístupu přes webové rozhraní do zkouškového portálu, kde dojde k vygenerování testu dle odbornosti

Organizační a zkouškový řád akreditované osoby 

Místo konání zkoušek Praha (kapacita 80 osob)

21.10. 2019 proběhlo

17.12. 2019 proběhlo

18.1. 2020 proběhlo

17.2. 2020

9.3. 2020

16.3. 2020

6.4. 2020

27.4. 2020

4.5. 2020

25.5. 2020

8.6. 2020

15.6. 2020

13.7. 2020

21.7. 2020

10.8. 2020

16.8. 2020

7.9. 2020

14.9. 2020

5.10. 2020

12.10. 2020

2.11. 2020

9.11. 2020

30.11 2020

Místo konání Ostrava (kapacita 32 osob)

6.3. 2020

3.4. 2020

15.5. 2020

5.6. 2020

3.7. 2020

7.8. 2020

24.9. 2020

2.10. 2020

6.11. 2020

Místo konání Brno (kapacita 32 osob)

Termíny budou oficiálně potvrzeny po odsouhlasení ČNB místa konání

Předběžné termíny, které si můžete dopředu rezervovat:

24.2. 2020

23.3. 2020

20.4. 2020

18.5. 2020

22.6. 2020

27.7. 2020

24.8. 2020

21.9. 2020

19.10. 2020

23.11. 2020

8.12. 2020
Kdekoliv jinde po domluvě s využitím mobilní počítačové učebny


Přihláška na zkoušku zde

Po vyplnění zašlete emailem na prihlaska@eg-egi.cz nebo poštou na adresu Radičova 2479/7, Praha 6 16900

Následně obdržíte Pozvánku s informacemi o čase, místě a platbě

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme Pozvánkou s informacemi o čase, místě i platbě