Zkoušky odborné způsobilosti dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru

Zkoušky odborné způsobilosti probíhají na základě platného a schváleného zkouškového řádu, který je přílohou organizačního řádu akreditované osoby.

Typy zkoušek a testové otázky zde Otázky a zdroje

Přístup do aplikace umožňující cvičné generování testů bude umožněn po úhradě ceny za zkoušku nebo samostatně po úhradě ceny za přístup či účasti na přípravném semináři zde Cvičné testyPoplatek za zkoušku z jedné odbornosti dle ZDPZ je ve výši 1599 Kč plus DPH. 

Poplatek za zkoušku z více odborností a za zkoušku podle ZSÚ a ZPKT je 2599 Kč plus DPH.

Poplatek za kombinovanou zkoušku dle ZDPZ a ZPKT je 2999 Kč plus DPH

Poplatek za online zkoušku bez ohledu na počet odborností je 3999Kč plus DPH. Podmínky skládání zkoušky distančním způsobem jsou uvedeny níže a odpovídají dohledovému benchmarku ČNB

 V ceně zkoušky je přístup do aplikace ke generování cvičných testů na dobu od zaplacení zkoušky do úspěšného splnění zkoušky.

Při objednání zkoušek společností pro zaměstnance je cena dohodou.

Organizační a zkouškový řád akreditované osoby 

Aktuálně lze prezenční zkoušky pořádat v počtu 50 testovaných nebo očkovaných osob

Místo konání zkoušek Praha, max. denní kapacita 40 osob


28.7. 2021

30.8. 2021

7.9. 2021

14.9. 2021

5.10 2021

1.11. 2021

15.11. 2021

16.12. 2021


Místo konání zkoušek Ostrava, max. denní kapacita 20 osob


4.10. 2021

Místo konání zkoušek Brno, max. denní kapacita 20 osob


19.8. 2021

5.10. 2021


Kdykoliv a kdekoliv jinde po domluvě s využitím mobilní počítačové učebny
On-line zkoušky

Před přihlášením si přečtěte podmínky skládání zkoušky


23.7. 2021

27.8. 2021

8.10. 2021


Podmínky skládání zkoušky distančním způsobem

Přihláška na zkoušku zde

Po vyplnění zašlete emailem na prihlaska@eg-egi.cz nebo poštou na adresu Palác Ymca, Na Poříčí 12, Praha 1

Následně obdržíte Pozvánku s informacemi o čase, místě a platbě

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme Pozvánkou s informacemi o čase, místě i platbě