Zkoušky dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Zkoušky odborné způsobilosti probíhají na základě platného a schváleného zkouškového řádu, který je přílohou organizačního řádu akreditované osoby.

Typy zkoušek a testové otázky zde Otázky a zdroje

Přístup do aplikace umožňující cvičné generování testů bude umožněn po úhradě ceny za zkoušku nebo samostatně po úhradě ceny za přístup zde Cvičné testy


Poplatek za zkoušku z jedné odbornosti je ve výši 1599 Kč bez DPH. V ceně zkoušky je přístup do aplikace ke generování cvičných testů na dobu od zaplacení zkoušky do úspěšného splnění zkoušky.

Zavádějící cena poplatku za zkoušku do konce roku 2020 je 1799 Kč bez DPH za celou zkoušku bez ohledu na počet odborností. Součástí ceny je přístup do aplikace k cvičnému generování testů.

V případě účasti na přípravných seminářích, kurzech nebo zakoupení E-learningového studia jsou poskytnuty slevy

V případě zkoušky z více odborností, to je například z velkých rizik (splnění 4 odborností) bude poskytnuta sleva

Zkoušky se konají pomocí originálního přístupu přes webové rozhraní do E-learningového portálu, kde dojde k vygenerování testu dle odbornosti

Organizační a zkouškový řád akreditované osoby 

Místo konání zkoušek Praha (kapacita 80 osob)

21.10. 2019

4.11. 2019

25.11. 2019

16.12. 2019

13.1. 2020

27.1. 2020

10.2. 2020

24.2. 2020

9.3. 2020

23.3. 2020

6.4. 2020

20.4. 2020

4.5. 2020

18.5. 2020

8.6. 2020

22.6. 2020

13.7. 2020

27.7. 2020

10.8. 2020

24.8. 2020

7.9. 2020

21.9. 2020

5.10. 2020

19.10. 2020

2.11. 2020

9.11. 2020

16.11. 2020

23.11. 2020

30.11 2020

Místo konání Ostrava (kapacita 32 osob)

21.11. 2019

7.2. 2020

6.3. 2020

3.4. 2020

15.5. 2020

5.6. 2020

3.7. 2020

7.8. 2020

24.9. 2020

2.10. 2020

6.11. 2020

Kdekoliv jinde po domluvě


Přihláška na zkoušku zde

Po vyplnění zašlete emailem na prihlaska@eg-egi.cz nebo poštou na adresu Radičova 2479/7, Praha 6 16900

Následně obdržíte Pozvánku s informacemi o čase, místě a platbě

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme Pozvánkou s informacemi o čase, místě i platbě