1464668554294383 6475855675795624

11.9. 2024 - Pojištění odpovědnosti za škodu - aktuální judikáty

Prezenční seminář 

Cílem semináře je seznámit se s nejnovějšími judikáty  v oblasti náhrady škody.

Absolutoriem získáte 5 hodin následného vzdělávání 

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Odpovědnost za škodu, co to je a kde všude vzniká

Jak odpovědnost za škodu upravuje NOZ

Náhrada škody, co to je a jak ji upravuje NOZ

Aktuální judikáty k odpovědnosti za škodu5 999,00 Kč