13.9. 2022 - Pojištění odpovědnosti za škodu - aktuální judikáty

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Odpovědnost za škodu, co to je a kde všude vzniká

Jak odpovědnost za škodu upravuje NOZ

Náhrada škody, co to je a jak ji upravuje NOZ

Aktuální judikáty k odpovědnosti za škodu4 815,80 Kč