Odborné kurzy pro pojistný trh

1. DOVEDNOSTI POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE – ZAČÁTEČNÍCI
Komu je vzdělávací program určen
» absolventům SŠ a VŠ, kteří se chtějí uplatnit v pojišťovnictví
» nezaměstnaným, kteří chtějí pracovat jako OSVČ v pojišťovnictví
» uchazečům o zaměstnání v makléřské pojišťovací společnosti
» pracovníkům makléřské pojišťovací společnosti, kteří jsou elévy

 


2. DOVEDNOSTI POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE – POKROČILÍ
Komu je vzdělávací program určen
» absolventům SŠ a VŠ se zaměřením na pojišťovnictví
» pracovníkům v pojišťovnách a u pojišťovacích makléřů, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své znalosti a schopnosti
» OSVČ podnikajících v pojišťovnictví (VPA pojišťoven), kteří se chtějí stát samostatnými makléři

 


3. PROFESNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY – POKROČILÍ – SPECIFICKÉ POJISTNÉ OKRUHY
Komu je vzdělávací program určen
» absolventům SŠ a VŠ se zaměřením na pojišťovnictví
» pracovníkům v pojišťovnách a u pojišťovacích makléřů, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své znalosti a schopnosti
» OSVČ podnikajících v pojišťovnictví (VPA pojišťoven), kteří se chtějí stát samostatnými makléři

 


4. PROFESNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY – POKROČILÍ – OBOROVÁ POJIŠTĚNÍ
Komu je vzdělávací program určen
» absolventům SŠ a VŠ se zaměřením na pojišťovnictví
» pracovníkům v pojišťovnách a u pojišťovacích makléřů, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své znalosti a schopnosti
» OSVČ podnikajících v pojišťovnictví (VPA pojišťoven), kteří se chtějí stát samostatnými makléři

 


5. DOVEDNOSTI POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE – POKROČILÍ  – ZAMĚŘENO NA ZEMĚDĚLSTVÍ
Komu je vzdělávací program určen
» absolventům SŠ a VŠ se zaměřením na pojišťovnictví
» pracovníkům v pojišťovnách a u pojišťovacích makléřů, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své znalosti a schopnosti
» OSVČ podnikajících v pojišťovnictví (VPA pojišťoven), kteří se chtějí stát samostatnými makléři

 


6. VZDĚLÁVÁNÍ PRO LIKVIDÁTORY – ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ
Komu je vzdělávací program určen
» pracovníkům pojišťoven a lost adjusterů k získání profese likvidátor zemědělského pojištění, nebo zvýšení odbornostiictví
» dále všem, kdo by chtěli pracovat jako likvidátor zemědělského pojištění buď jako zaměstnanec pojišťovny, nebo jako samostatný likvidátor

 


7. SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SOFT SKILLS A HARD SKILLS
Jednodenní kurzy - komu jsou kurzy určeny
» určeny všem pracovníkům v pojišťovnictví, kdo si chtějí rozšířit obzory, kdo chtějí rozumět termínům, které se používají a chtějí rozumět tomu, co dělají a říkají a proč.

 


8. PÉČE O KMEN KLIENTŮ
Komu je vzdělávací program určen
» makléřským společnostem, agentům, pojišťovnám, zprostředkovatelům pracujícím jako OSVČ; každému, kdo si uvědomuje, že bez kmene spokojených klientů se nedá fungovat.

 


9. POJIŠTĚNÍ CHMELE A LIKVIDACE ŠKOD – SEMINÁŘ A WORKSHOP NA MÍRU
Komu je vzdělávací program určen
» loss adjusterům
» likvidátorům pojišťoven
» likvidátorům makléřských společností
» pracovníkům makléřských společností

 


13. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ KE SPLNĚNÍ ODBORNOSTI DLE ZÁKONA Č. 170/2018 SB.
Komu je vzdělávací program určen
» Všem, Všem, kdo potřebují buď rozšířit své znalosti nebo znalosti zdokonalit, tak aby mohli absolvovat zkoušky z odborné způsobilosti.

 


14. IDD V PRAXI ANEB ODBORNÁ PÉČE, PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE A DALŠÍ POVINNOSTI DLE ZDP
Komu je vzdělávací program určen
» Všem, kdo potřebují buď rozšířit své znalosti nebo znalosti zdokonalit, tak aby mohli absolvovat zkoušky z odborné způsobilosti.

 


15. ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE MEZI POJIŠŤOVNOU A MAKLÉŘI A ZVÝŠENÍ ÚSPĚŠNOSTI PŘEDKLÁDANÝCH NABÍDEK
Komu je vzdělávací program určen
» Pracovníkům v pojišťovnách, kteří komunikují s makléři.

 


16. POJIŠTĚNÍ VOZIDEL KE SPLNĚNÍ ODBORNOSTI DLE ZÁKONA Č. 170/2018 SB.
Komu je vzdělávací program určen
» Všem, kdo potřebují buď rozšířit své znalosti, nebo znalosti zdokonalit, tak aby mohli absolvovat zkoušky z odborné způsobilosti. 

 


17. ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK I.
Komu je vzdělávací program určen
» Pracovníkům pojišťoven
» Pojišťovacím makléřům
» Samostatným likvidátorům pojistných událostí
» Podnikatelům

 


18. ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK II.
Komu je vzdělávací program určen
» Pracovníkům pojišťoven
» Pojišťovacím makléřům
» Samostatným likvidátorům pojistných událostí
» Zájemcům o hlubší znalosti

 


20. PRŮMYSLOVÉ POJIŠTĚNÍ VČETNĚ VELKÝCH RIZIK
Komu je vzdělávací program určen
» Všem, kdo potřebují buď rozšířit své znalosti nebo znalosti zdokonalit, tak aby mohli absolvovat zkoušky z odborné způsobilosti.

 


22. POJISTNÝ PODVOD – JAK JE DEFINOVÁN V ZÁKONĚ A JAK HO POZNÁME
Komu je vzdělávací program určen
» Pro každého, kdo dnes a denně sjednává pojištění a řeší pojistné události. Každému, kdo se potkává s pojištěním a pojistnými událostmi.
» Pracovníkům společností, kteří řeší pojistné události.

 


23. JAK ZÍSKAT OD KLIENTA INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY A JAK S NIMI NAKLÁDAT
Komu je vzdělávací program určen
» Pro každého, kdo dnes a denně jedná s klientem a jehož práce je na informacích od klienta závislá.

 


28. AKADEMIE E.G.I. ANEB PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V ROZSAHU VELKÝCH RIZIK
eLearningové kurzy – přístup na tři měsíce
» Dovednosti pojišťovacího zprostředkovatele
» Pojištění občanů
» Zemědělské pojištění

 


VZDĚLÁVÁNÍ NA MÍRU PRO ZAMĚSTNANCE POJIŠŤOVEN A POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ
Komu je workshop určen
» Zaměstnavatelům, kteří chtějí pečovat o vzdělávání svých zaměstnanců.
» Pojišťovnám, pojišťovacím makléřům.