Náš tým

Mgr. Monika Čížková
„Tady a teď.“
Milovnice jezevčíků a pojišťovacích makléřů, spoluzakladatelka asistenční služby pro zaměstnance Firemní ombudsman. Absolvovala FF UK. Zastávala pozici Senior HR Business Partner v nadnárodní společnosti MARSH, s. r. o. Jako firemní ombudsman se věnuje externímu HR poradenství s důrazem na HR procesy, vytváření pozitivního pracovního prostředí a firemní kultury, průběžnou zpětnou vazbu, řízení stresu a psychodiagnostiku.V současnosti je studentkou Pražské psychoterapeutické fakulty.
Ing. Pavel Engst, CSc.
„…a jde se dál!“
Pavel Engst po studiu na vysoké škole pracoval jako vědecký pracovník na ČSAV a následně přednášel na ČVUT jako odborník na laserovou spektroskopii, o které vydal dvě knihy a napsal více jak 50 odborných prací. Od roku 1999 působil v pojišťovnictví a od začátku se věnoval posuzování rizik. Od roku 2005 byl ředitelem odboru Riskmanagementu České pojišťovny. V současné době je v důchodu, ale stále se věnuje své oblíbené spektroskopii jako akademický pracovník Fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV.
Larisa Francírková
„Věřím, že práce každého z nás může být smysluplně stráveným časem.“
Vystudovala obor politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK.Po několikaletém působení ve státní sféře a v neziskovém sektoru pracovala 3 roky v oblasti telekomunikací (NOKIA) a pojišťovnictví (RENOMIA). Ve společnosti RENOMIA se věnovala 7 let lokálnímu a mezinárodnímu obchodu a následně se stala ředitelkou komunikace. V současné době působí již 6 let jako koučka a konzultantka v čekých i zahraničních společnostech. Zaměřuje se zejména na oblast leadershipu a na řešení problematiky spojené se zvyšováním kvality služeb v různých oblastech obchodu a podnikání.
Ing. Eva Gmentová, LL.M.
„Investice do vzdělání je jedinou investicí, která se vyplatí.“
Eva Gmentová má za sebou více jak třicetiletou kariéru ve finančních službách na mnoha manažerských pozicích. Od roku 2001 působí v pojišťovnictví, kdy od začátku až do konce svého působení byla zodpovědná za správu pojištění skupiny AGROFERT. Nejdéle pracovala v makléřské společnosti RESPECT, a.s., naposledy na pozici obchodní ředitelky. V roce 2017 se rozhodla odejít a založit vzdělávací agenturu E.G.I. Education Grow Insurance, kterou vede a dále rozvíjí, a která se zaměřuje na vzdělávání a šíření odbornosti na pojistném trhu.
www.gmentova.cz
Kateřina Jelínková
„Když je všechno nejisté, je možné všechno.“
Pracovala téměř dvacet let v pojišťovnictví v oblasti korporátního pojištění u makléřských společností RENOMIA a RESPECT, pět let u společnosti RESPECT na pozici koordinátora pro interní vzdělávání a jako grafik firemních matriálů. Od roku 2016 pracuje jako freelancer v oblasti grafická tvorba a vlastní kreativní tvorba.
www.grafika-a-design.cz
Bc. Věra Lukášová
„Stačí uvěřit v sebe, ve svůj potenciál.“
Věra Lukášová již v době studií na Karlově Univerzitě začala pracovat v pojišťovnictví, konkrétně v IPB pojišťovně. Následně pracovala v makléřských společnostech a nejvíce zkušeností s pojištěním vozidel získala v Allianz pojišťovně, odkud přešla pracovat do makléřské společnosti RESPECT, a.s., kde zastávala několik manažerských pozic, z nich nejdéle působila jako ředitelka divize pojištění vozidel. V současné době je Věra Lukášová na mateřské dovolené.
PaedDr. Štěpánka Marková
„Motto…“
Od roku 1993 působila v České pojišťovně, nejdříve jako rizikový inženýr, od roku 1998 jako chief underwritter velkých podniků. Během svého působení v pojišťovně absolvovala kurzy v zahraničí k problematice pojištění a zajištění. Vzdělání získala na Univerzitě Karlově. V současné době je v důchodu a stále se věnuje mladé generaci jako trenér a pedagog.
JUDr. Jana Mejtská
„Jednat vždy s odbornou péčí, kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka?“ „ ANO“
35 let práce právníka v pojišťovnictví. Prokletí nebo poslání? Historicky pracovala v České pojišťovně, Union pojišťovně, a nyní již 16. rokem v České podnikatelské pojišťovně. Šlo vždy o trnitou cestu od jednoduché právní úpravy pojišťovnictví v socialistických zákonech až po složitou smršť současné naší i evropské legislativy.
Iveta Micková
„Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“ – Jan Werich –
15 let pracuje v oboru pojištění se specializací na občanské pojištění. Prakticky si vyzkoušela různé pojišťovací profese. Kromě obchodní činnosti, kterou vykonává dosud, se věnuje metodické činnosti. Pracovala ve společnostech, které jsou považovány za jedničky na pojistném trhu – v České pojišťovně a v makléřských společnostech RESPECT a RENOMIA. Zná velmi dobře proces jednání s klienty, a to díky své dlouholeté praxi.
RNDr. Alena Olšáková, MBA
„I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat.“ – Orison Swett Marden –
Zakladatelka, jednatelka a ředitelka British Institute of Management, s.r.o., soukromé školy s certifikátem IES k pořádání MBA studií, kterou vede od roku 2014. Od roku 1995 až do roku 2015 působila na EDUCA - Střední odborná škola s.r.o., kde byla ředitelkou a jednatelkou. Od roku 2001 do roku 2014 vyučovala na Vysoké škole podnikání, a.s. Ostrava. Vzdělání získala na Univerzitě Palackého Olomouc a IES v Londýně.
Ing. Jana Pešavová
„Moudrost se nezískává stářím, ale zkušenostmi.“
Od roku 1994 na mnoha obchodních a manažerských pozicích, kromě jiného v Pojišťovně České spořitelny, Union pojišťovně, Kooperativě pojišťovně a makléřské společnosti RESPECT na pozici ředitelky regionálního rozvoje a HR manažera. V současné době působí v České podnikatelské pojišťovně na pozici ředitelky odboru externího obchodu. Vzdělání získala na Českém vysokém učení technickém. Jejím pracovním krédem je spolehlivost, důslednost a chovat se a jednat tak, abych si zasloužila důvěru všech, se kterými spolupracuje.
JUDr. Kateřina Poláčková
„Problém není komplikace, ale výzva.“
Po absolvování Právnické fakulty na Univerzitě Karlově v Praze a ročním působení ve státní správě odstartovala v roce 1990 Kateřiny Poláčkové praxe v pojišťovnictví. Od roku 1992 do roku 2017 byla zaměstnaná u společnosti MARSH, s.r.o., která je mezinárodním pojišťovacím makléřem, na různých manažerských pozicích.  Vedla tým se specializací na pojištění finančních a profesních rizik a vykonávala pozici interního právníka.  V současnosti pracuje pro makléřskou společnost Portis s.r.o., kde pokračuje v práci pojišťovacího makléře a zastává funkci interního právníka.  Kateřina Poláčková má přímé zkušenosti s německým zajistným trhem – zajišťovna v Aachenu. Absolvovala řadu mezinárodních interních školení v rámci společnosti Marsh & Mc Lennan Companies.
Jana Polcarová
„Only a sith deals in absolutes.“
Absolvovala obchodní akademii a již osm let pracuje jako konzultant na ERP systém ESO9 international ve společnosti ESO9 international, a.s. V současné době studuje na Vysoké škole ekonomické fakultě mezinárodních vztahů obor obchodní manažer.
Ing. Dušan Šídlo
„Mistrem je ten, kdo se vzdělává.“
17 let praxe na pojistném trhu, od roku 2001 píše články do médií. Vystudoval VŠE, obor Finance a Pojistné inženýrství. Je členem České společnosti aktuárů. Pracoval jako analytik pro několik finančně-poradenských společností. Je autorem několika knih a analytických ukazatelů v pojišťovnictví. Je školitelem v rámci přípravných kurzů pro získání odborných titulů ve finančním poradenství: MFP, EFA a EFP. Podílel se na několika neziskových projektech v oblasti finanční gramotnosti. Jeho konzultace k životnímu pojištění využila nejen řada finančních institucí, ale i firem, a to včetně společnosti ŠKODA AUTO a.s.
Irena Vokrojová
„Styl není otázkou peněz a následováním posledních módních trendů, ale pochopením sám/sama sebe, které se jen správným oblečením podpoří.“
20 let praxe v nákupu textilu a personalistice se propojilo v životní lásku a poslání – osobní styling. Svým klientům/klientkám pomáhám najít vlastní osobitý styl tak, aby se cítili sebevědomějšími a spokojenějšími lidmi. Vždyť první dojem vytváříme jen jednou. A ten je z 80 % tvořen vnějšími vjemy a až poté do sebe necháváme vstoupit zbytek.
www.outfitmania.cz
JUDr. Petr Záruba
„Štěstí přeje připraveným, a to nejen po odborné stránce.“
V roce 1974 absolvoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Poté krátce pracoval jako právník podniku Elektrizace železnic, ale již 1. 11. 1976 nastoupil do tehdejší České státní pojišťovny v Praze. V pojišťovnictví působil téměř 36 let a měl možnost se seznámit s nebývale širokou škálou odborností. V roce 1979 obhájil rigorózní práci, složil rigorózní zkoušku a stal se doktorem práv se specializací na mezinárodní právo. V letech 1980–1984 pracoval v zajištění a v roce 1985 se stal vedoucím obchodního oddělení na tehdejším závodě pro zahraniční pojištění a zajištění. V roce 1990 vyhrál jedno z prvních výběrových řízení, od 1. 4. 1990 se stal ředitelem tohoto závodu. V letech 1993–1995 působil jako poradce generálního ředitele. Zasloužil se o otevření zastoupení České pojišťovny v Londýně.