Lektoři

Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, LL.M


Absolventka oboru ekonomika průmyslu na VŠB - TU Ostrava, kde získala "základní" vysokoškolské i doktorské vzdělání. Manažerské vzdělání absolvovala na Prague International Business School a Manchester Metropolitan University. Právnické vzdělání ukončila v roce 2019 na British Institute of Management obhajobou závěrečné práce "Proces mediace a pozice mediátora v praxi". Oblast financí je jí profesně blízká, od roku 1997 působí v dozorčích radách, vedla podnikovou spořitelnu, zkušenosti má s obchodováním s cennými papíry, péčí o finanční investice, finančním řízením příspěvkové i neziskové organizace. V pedagogické oblasti se zaměřuje na korporátní i osobní finance. Je autorkou specializace "Podnikání v osobních financích" a autorkou řady studijních materiálů a spoluautorkou odborných publikací.

BEZ PENĚZ JE I SVĚTLO TMAVŠÍ" (ŘÍMSKÉ PŘÍSLOVÍ) 

Bc. Vera Lukášová


Věra Lukášová již v době studií na Karlově Univerzitě začala pracovat v pojišťovnictví, konkrétně v IPB pojišťovně. Následně pracovala v makléřských společnostech a nejvíce zkušeností s pojištěním vozidel získala v Allianz pojišťovně, odkud přešla pracovat do makléřské společnosti RESPECT, a.s., kde zastávala několik manažerských pozic, z nich nejdéle působila jako ředitelka divize pojištění vozidel. V současné době je Věra Lukášová na mateřské dovolené.

STAČÍ UVĚŘIT V SEBE, VE SVŮJ POTENCIÁL"

Ing. Dušan Šídlo


17 let praxe na pojistném trhu, od roku 2001 píše články do médií. Vystudoval VŠE, obor Finance a Pojistné inženýrství. Je členem České společnosti aktuárů. Pracoval jako analytik pro několik finančně-poradenských společností. Je autorem několika knih a analytických ukazatelů v pojišťovnictví. Je školitelem v rámci přípravných kurzů pro získání odborných titulů ve finančním poradenství: MFP, EFA a EFP. Podílel se na několika neziskových projektech v oblasti finanční gramotnosti. Jeho konzultace k životnímu pojištění využila nejen řada finančních institucí, ale i firem, a to včetně společnosti ŠKODA AUTO a.s.

„Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.


Vlastimil Rábek je soudní znalec v oboru Silniční doprava - příčiny dopravních nehod. Vystudoval soudní inženýrství, které zakončil doktorátem. 

Odborně se zaměřuje na analýza rázu dopravních prostředků, interakce lidského těla s interiérem osobních automobilů, technické objasňování sporných škodných událostí v oboru pojištění motorových vozidel, analýzu tzv. "malých kolizí", software, pedagogicko-vzdělávací působení, výzkum v oboru, konzultační činnost.
Jeho znalecká, vědecká lektorská činnost sahá daleko za naše hranice.
Výčet jeho odborných, publikačních, výzkumných projektů by se nám na stránky ani nevešel.

https://www.rabek.xf.cz/ 

Bc. Jana Polcarová


Absolvovala Vysokou školu ekonomickou fakultu mezinárodních vztahů obor obchodní manažer a již deset let pracuje jako konzultant na ERP systém ESO9 international ve společnosti ESO9 international, a.s. 

ONLY A SITH DEALS IN ABSOLUTES"