Lektoři MBA

JUDr. Kateřina Poláčková
Lektor modulů - Pojistné právo a Odpovědnost za škodu

Motto: Problém není komplikace, ale výzva.


Po absolvování Právnické fakulty na Univerzitě Karlově v Praze a ročním působení ve státní správě odstartovala v roce 1990 Kateřiny Poláčkové praxe v pojišťovnictví. Od roku 1992 do roku 2017 byla zaměstnaná u společnosti MARSH, s.r.o., která je mezinárodním pojišťovacím makléřem, na různých manažerských pozicích.  Vedla tým se specializací na pojištění finančních a profesních rizik a vykonávala pozici interního právníka.  V současnosti pracuje pro makléřskou společnost Portis s.r.o., kde pokračuje v práci pojišťovacího makléře a zastává funkci interního právníka.  Kateřina Poláčková má přímé zkušenosti s německým zajistným trhem – zajišťovna v Aachenu. Absolvovala řadu mezinárodních interních školení v rámci společnosti Marsh & Mc Lennan Companies.

Ing. Eva Gmentová, LL.M.
Lektor modulů - Pojištění majetku, Likvidace pojistných událostí, Management správy klienta, Obchodní dovednosti

Motto: Investice do vzdělání je jedinou investicí, která se vyplatí.


Eva Gmentová má za sebou více jak třicetiletou kariéru ve finančních službách na mnoha manažerských pozicích. Od roku 2001 působí v pojišťovnictví, kdy od začátku až do konce svého působení byla zodpovědná za správu pojištění skupiny AGROFERT. Nejdéle pracovala v makléřské společnosti RESPECT, a.s., naposledy na pozici obchodní ředitelky. V roce 2017 se rozhodla odejít a založit vzdělávací agenturu E.G.I. Education Grow Insurance, kterou vede a dále rozvíjí, a která se zaměřuje na vzdělávání a šíření odbornosti na pojistném trhu.

Ing. Pavel Engst, CSc.
Lektor modulu - Risk management

Motto: ...a jde se dál!


Pavel Engst po studiu na vysoké škole pracoval jako vědecký pracovník na ČSAV a následně přednášel na ČVUT jako odborník na laserovou spektroskopii, o které vydal dvě knihy a napsal více jak 50 odborných prací. Od roku 1999 působil v pojišťovnictví a od začátku se věnoval posuzování rizik. Od roku 2005 byl ředitelem odboru Riskmanagementu České pojišťovny. V současné době je v důchodu, ale stále se věnuje své oblíbené spektroskopii jako akademický pracovník Fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV.

Bc. Věra Lukášová
Lektor modulu - Pojištění vozidel

Motto: Stačí uvěřit v sebe, ve svůj potenciál.


Věra Lukášová již v době studií na Karlově Univerzitě začala pracovat v pojišťovnictví, konkrétně v IPB pojišťovně. Následně pracovala v makléřských společnostech a nejvíce zkušeností s pojištěním vozidel získala v Allianz pojišťovně, odkud přešla pracovat do makléřské společnosti RESPECT, a.s., kde zastávala několik manažerských pozic, z nich nejdéle působila jako ředitelka divize pojištění vozidel. V současné době je Věra Lukášová na mateřské dovolené.