Kurzy

1. DOVEDNOSTI POJIŠŤOVACÍHO 
ZPROSTŘEDKOVATELE – ZAČÁTEČNÍCI
Komu je vzdělávací program určen
» absolventům SŠ a VŠ, kteří se chtějí uplatnit v pojišťovnictví
» nezaměstnaným, kteří chtějí pracovat jako OSVČ v pojišťovnictví
» uchazečům o zaměstnání v makléřské pojišťovací společnosti
» pracovníkům makléřské pojišťovací společnosti,
kteří jsou elévy

 


3. PROFESNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY – POKROČILÍ
– SPECIFICKÉ POJISTNÉ OKRUHY
Komu je vzdělávací program určen
» absolventům SŠ a VŠ se zaměřením na pojišťovnictví
» pracovníkům v pojišťovnách a u pojišťovacích makléřů,
kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své znalosti a schopnosti
» OSVČ podnikajících v pojišťovnictví (VPA pojišťoven),
kteří se chtějí stát samostatnými makléři

 


5. DOVEDNOSTI POJIŠŤOVACÍHO
    ZPROSTŘEDKOVATELE – POKROČILÍ
    – ZAMĚŘENO NA ZEMĚDĚLSTVÍ
Komu je vzdělávací program určen
» absolventům SŠ a VŠ se zaměřením na pojišťovnictví
» pracovníkům v pojišťovnách a u pojišťovacích makléřů,
kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své znalosti a schopnosti
» OSVČ podnikajících v pojišťovnictví (VPA pojišťoven),
kteří se chtějí stát samostatnými makléři

 


7. SPECIÁLNÍ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
SOFT SKILLS A HARD SKILLS
Jednodenní kurzy - komu jsou kurzy určeny
» určeny všem pracovníkům v pojišťovnictví, kdo si chtějí rozšířit obzory,
kdo chtějí rozumět termínům, které se používají a chtějí rozumět tomu,
co dělají a říkají a proč.

 


9. POJIŠTĚNÍ CHMELE A LIKVIDACE ŠKOD
– SEMINÁŘ A WORKSHOP NA MÍRU
I
Komu je vzdělávací program určen
» loss adjusterům
» likvidátorům pojišťoven
» likvidátorům makléřských společností
» pracovníkům makléřských společností

 


11. SEMINÁŘ PREZENTAČNÍCH
A PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ
POMOCÍ STORYTELLINGU
Komu je vzdělávací program určen
» všem, kdo se pohybují mezi lidmi a potřebují jim něco sdělit,
něco prodat, něčím zaujmout

 


13. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ KE SPLNĚNÍ
ODBORNOSTI DLE ZÁKONA
Č. 170/2018 SB.
Komu je vzdělávací program určen
» Všem, Všem, kdo potřebují buď rozšířit své znalosti,
nebo znalosti zdokonalit, tak aby mohli absolvovat
zkoušky z odborné způsobilosti.

 


15. ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE MEZI
POJIŠŤOVNOU A MAKLÉŘI A ZVÝŠENÍ
ÚSPĚŠNOSTI PŘEDKLÁDANÝCH NABÍDEK
Komu je vzdělávací program určen
» Pracovníkům v pojišťovnách,
kteří komunikují s makléři.

 


17. ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK I.
Komu je vzdělávací program určen
» Pracovníkům pojišťoven
» Pojišťovacím makléřům
» Samostatným likvidátorům pojistných událostí
» Podnikatelům

 


19. ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK III.
I
Komu je vzdělávací program určen
» Pracovníkům středních a velkých podniků
» Dalším zájemcům
» Manažerům, technickým a obchodním ředitelům, statutárům
odpovědným za činnost společností

 


21. ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE MEZI
PŘEPÁŽKOVÝMI PRACOVNÍKY
A KLIENTY
Komu je vzdělávací program určen
» Pracovníkům středních a velkých podniků
» Přepážkovým pracovníkům prodejců služeb
»
»

 


23. JAK ZÍSKAT OD KLIENTA INFORMACE
DŮLEŽITÉ PRO UZAVŘENÍ POJISTNÉ
SMLOUVY A JAK S NIMI NAKLÁDAT
Komu je vzdělávací program určen
» Pro každého, kdo dnes a denně jedná s klientem
a jehož práce je na informacích od klienta závislá.
»
»

 


25. SOCIAL SKILLS
I
Komu je vzdělávací program určen
» Kurz je určen pro každého, kdo se potřebuje zlepšit v sociálních
dovednostech tak, aby byl úspěšným obchodníkem.
» Kurz slouží k tomu, aby se sociální dovednosti staly
nevědomým návykem a rutinou.
»

 


27. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
– UMĚNÍ KOMUNIKACE
.
Komu je vzdělávací program určen
» Kurz je určen pro každého, kdo se necítí při komunikaci komfortně
a potřebuje najít sám sebe, aby působil přirozeně a sebevědomě.
» Kurz slouží k tomu, aby se komunikační dovednosti
staly nevědomým návykem a rutinou.

 


29. CO BY MANAŽER MĚL VĚDĚT
O POJIŠTĚNÍ
I
Komu je workshop určen
» Všem, kdo nesou odpovědnost za chod
a prosperitu firmy.
»

 


VZDĚLÁVÁNÍ NA MÍRU
PRO ZAMĚSTNANCE POJIŠŤOVEN
A POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ
Komu je workshop určen
» Zaměstnavatelům, kteří chtějí pečovat
o vzdělávání svých zaměstnanců.
» Pojišťovnám, pojišťovacím makléřům.

 


2. DOVEDNOSTI POJIŠŤOVACÍHO 
ZPROSTŘEDKOVATELE – POKROČILÍ
Komu je vzdělávací program určen
» absolventům SŠ a VŠ se zaměřením na pojišťovnictví
» pracovníkům v pojišťovnách a u pojišťovacích makléřů,
kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své znalosti a schopnosti
» OSVČ podnikajících v pojišťovnictví (VPA pojišťoven),
kteří se chtějí stát samostatnými makléři

 


4. PROFESNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY – POKROČILÍ
– OBOROVÁ POJIŠTĚNÍ
Komu je vzdělávací program určen
» absolventům SŠ a VŠ se zaměřením na pojišťovnictví
» pracovníkům v pojišťovnách a u pojišťovacích makléřů,
kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své znalosti a schopnosti
» OSVČ podnikajících v pojišťovnictví (VPA pojišťoven),
kteří se chtějí stát samostatnými makléři

 


6. VZDĚLÁVÁNÍ
PRO LIKVIDÁTORY
– ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ
Komu je vzdělávací program určen
» pracovníkům pojišťoven a lost adjusterů k získání profese likvidátor
zemědělského pojištění, nebo zvýšení odbornostiictví
» dále všem, kdo by chtěli pracovat jako likvidátor zemědělského
pojištění buď jako zaměstnanec pojišťovny,
nebo jako samostatný likvidátor

 


8. PÉČE O KMEN KLIENTŮ
I
I
Komu je vzdělávací program určen
» makléřským společnostem, agentům, pojišťovnám, zprostředkovatelům
pracujícím jako OSVČ; každému, kdo si uvědomuje,
že bez kmene spokojených klientů se nedá fungovat.

 


10. SEMINÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, ANEB
JAK SE NENECHAT NAPÁLIT „POJIŠŤOVÁKEM“
A FINANČNÍM PORADCEM
Komu je vzdělávací program určen
» všem, kdo se chtějí v pojištění orientovat,
tak aby jim pojištění sloužilo, místo, aby je ruinovalo, to je: mladým lidem
» seniorům a komukoliv, kdo nechce naletět, nebo být rozčarován
jen z důvodu neznalosti

 


12. SEMINÁŘ PRODEJNÍ DOVEDNOSTI
ANEB JAK MÍT NADŠENÉ KLIENTY/ZÁKAZNÍKY
I
Komu je vzdělávací program určen
» všem, kdo absolvovali kurz prodejní dovednosti a chtějí se posunout dále
a také těm, jejichž profese je spojenás obchodem jakéhokoliv druhu.

 


14. IDD V PRAXI ANEB ODBORNÁ PÉČE,
PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE A DALŠÍ
POVINNOSTI DLE ZDP
Komu je vzdělávací program určen
» Všem, kdo potřebují buď rozšířit své znalosti,
nebo znalosti zdokonalit, tak aby mohli absolvovat
zkoušky z odborné způsobilosti.

 


16. POJIŠTĚNÍ VOZIDEL KE SPLNĚNÍ
ODBORNOSTI DLE ZÁKONA
Č. 170/2018 SB.
Komu je vzdělávací program určen
» Všem, kdo potřebují buď rozšířit své znalosti, nebo znalosti zdokonalit,
tak aby mohli absolvovat zkoušky z odborné způsobilosti. 

 


18. ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK II.
Komu je vzdělávací program určen
» Pracovníkům pojišťoven
» Pojišťovacím makléřům
» Samostatným likvidátorům pojistných událostí
» Zájemcům o hlubší znalosti

 


20. PRŮMYSLOVÉ POJIŠTĚNÍ
VČETNĚ VELKÝCH RIZIK
Komu je vzdělávací program určen
» Všem, kdo potřebují buď rozšířit své znalosti,
nebo znalosti zdokonalit,
tak aby mohli absolvovat zkoušky
z odborné způsobilosti.

 


22. POJISTNÝ PODVOD – JAK JE
DEFINOVÁN V ZÁKONĚ
A JAK HO POZNÁME
Komu je vzdělávací program určen
» Pro každého, kdo dnes a denně sjednává pojištění
a řeší pojistné události. Každému, kdo se potkává s pojištěním
a pojistnými událostmi. Pracovníkům společností,
kteří řeší pojistné události.

 


24. SOCIAL SKILLS
PRO ZAMĚSTNANCE
GENERACE XY
Komu je vzdělávací program určen
» Kurz je určen pro každého, kdo se potřebuje zlepšit v sociálních
dovednostech, tak aby pro něj zaměstnání nebylo utrpením.
» Kurz slouží k tomu, aby Kurz slouží k tomu,
aby se sociální dovednosti staly nevědomým návykem a rutinou.

 


26. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
– UMĚNÍ IMPROVIZACE
Komu je vzdělávací program určen
» Kurz je určen pro každého, kdo se potřebuje zlepšit v prezentačních
dovednostech, tak aby pro něj vystoupení před lidmi,
bez ohledu na jejich počet, nebylo utrpením.
» Kurz slouží k tomu, aby se prezentační dovednosti
staly nevědomým návykem a rutinou.

 


28. AKADEMIE E.G.I. ANEB
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY Z ODBORNÉ
ZPŮSOBILOSTI V ROZSAHU VELKÝCH RIZIK
eLearningové kurzy – přístup na tři měsíce
» Dovednosti pojišťovacího zprostředkovatele
» Pojištění občanů
» Zemědělské pojištění
»

 


NEFORMÁLNÍ WORKSHOPY
K NALEZENÍ SMYSLU PRÁCE, ŽIVOTA,
K POCHOPENÍ SÍLY KOMUNIKACE
Komu je workshop určen
» Manažerům, co se potřebují zbavit stresu,
nebo najít na spoustu otázek odpovědi,
vyznat se v sobě, objevit smysl své práce.