Ceny za účastníka jsou uvedené bez DPH a jsou splatné proti vystavené faktuře, ve které bude cena s DPH

Storno podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách

Slevy jsou poskytovány na základě individuálních podmínek

Termíny jsou uvedeny u těch kurzů - seminářů, které mají právě termín vyhlášen

Seminář - kurz lze zakoupit pro své pracovníky

V případě zájmu, dojde k vyhlášení termínu při naplnění minimálního počtu účastníků 10

Finanční trh

Termín 3. 2. 2020

Místo Praha, Karlovo náměstí

2 250 Kč

Neživotní pojištění občanského majetku a odpovědnosti,

úrazu a cestovní pojištění

Termín 6. 10. 2020

Místo Praha, Karlovo náměstí

3960 Kč

Pojištění motorových vozidel

Termín 16. 9. 2020

videokonference

960 Kč

Pojištění velkých rizik

Termín 30. 9. 2020

Videokonference

960 Kč

Pojištění a pojišťovnictví v zákonech č. 277/2009 Sb., č. 89/2012 Sb.

a č.170/2018 Sb.

Termín 9. 9. 2020

Místo Praha, Karlovo náměstí

3960 Kč

Průmyslové pojištění

Termín 23. 9. 2020

videokonference

960 Kč

Životní pojištění

Termín 13. 10. 2020

Místo Praha, Karlovo náměstí

3 960 Kč

Odpovědnost za výrobek

Termín 30. 1.  a 2. 3.  2020

Místo, Praha, Karlovo náměstí

4 250 Kč/ den

Případové studie - workshop

čtyřhodinový workshop na jednu odbornost

Termín

Místo

2 599 Kč

Konzultace k otázkám ZDPZ

Termín

video konference

960 Kč

Konzultace k otázkám ZDPZ - webinář

cena za přihlášení do webináře

519 Kč

Elearning 

přístup do studijních materiálů

cena za měsíc a osobu

(zdarma při zakoupení přípravného semináře nebo zkoušky) 

999Kč

Cvičné testy

přístup do aplikace

cena za měsíc a osobu bez ohledu na počet cvičných testů

(zdarma při zakoupení přípravného semináře nebo zkoušky)

789Kč

Odpovědnost za škodu poskytovatelů zdravotních služeb

Termín 7. 10. 2020

Místo Praha

8 499 Kč

Střety vozidel

Termín 15.10. 2020

Místo Praha

5 499 Kč

Zajištění - co to je a jaké má hlavní funkce

Termín 14. 10. 2020

Místo Praha

4 899 Kč

Odpovědnost za výrobek a Brexit

Termín 

Místo Praha

4 899 Kč

Pojištění a likvidace chmele

Termín

Místo

6 890 Kč

Jak získat od klienta informace důležité pro uzavření pojistné smlouvy a jak s nimi nakládat

Termín

Místo

3 980 Kč

Pojistný zájem a záznam z jednání, dvě povinnosti dle zákona

Termín

Místo

3 980 Kč

Risk Management v pojišťovnictví

Termín 4.6. 2020

Místo Praha

4 899 Kč

Pojistný podvod - jak je definován v zákoně a jak ho poznáme

Termín

Místo

3 980 Kč

Jak naplnit zákonnou povinnost odborné péče

Termín

Místo

3 980 Kč

Pojištění přepravních rizik

Termín

Místo

4 899 Kč

Srovnání pojistných podmínek

Termín

Místo

3 960 Kč

Zemědělské pojištění 

Termín

Místo

4 250 Kč

Obecné informace k seminářům

Semináře začínají v 9,00 nebo v 9,30 a končí v 15,30 s pauzou na oběd, kratší semináře končí v 13,00 bez pauzy na oběd

Součástí seminářů je celodenní občerstvení bez oběda

Semináře se většinou v Praze konají na Karlově náměstí, v učebně AIVD, nebo jinde podle počtu účastníků

Při pořádání v Ostravě, Brně a jiných místech v ČR nebo na Slovensku jsou informace o místě předávány emailem

Bližší informace jsou zaslány účastníkům emailem před konáním semináře

Přístup do aplikace k cvičnému generování testů, nebo eLearningové aplikace je pomocí přístupového hesla, které je vygenerováno po úhradě poplatku. Součástí je manuál k používání aplikace

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.