Ceny za účastníka jsou uvedené bez DPH a jsou splatné proti vystavené faktuře, ve které bude cena s DPH

Storno podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách

Slevy jsou poskytovány na základě individuálních podmínek

Povoleno pořádání: vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou je účast maximálně 10 osob.

Následné vzdělávání - elearningové kurzy

cena za hodinu studia včetně testů

přihlašovací údaje k dispozici až po úhradě zálohy ve výši 10 hodin 

399 Kč

Neživotní pojištění občanského majetku a odpovědnosti,

úrazu a cestovní pojištění

Termín 

Místo 

3960 Kč

Pojištění a pojišťovnictví v zákonech č. 277/2009 Sb., č. 89/2012 Sb.

a č.170/2018 Sb.

Termín 

Místo 

3960 Kč

Životní pojištění 

Termín 21.4. 2021

Místo Praha

3 960 Kč

Odhalování pojistných podvodů při poškození vozidel

Termín 7.10. 2021

Místo Praha

5 499Kč

Odpovědnost za výrobek

Termín 

Místo

4 250 Kč/ den

Konzultace k otázkám ZDPZ

Termín

video konference

960 Kč

Elearning - příprava na zkoušku

přístup do studijních materiálů

cena za měsíc a osobu

(zdarma při zakoupení přípravného semináře nebo zkoušky) 

999Kč

Cvičné testy

přístup do aplikace

cena za měsíc a osobu bez ohledu na počet cvičných testů

zdarma pro účastníky zkoušek

placený přístup pro následné vzdělávání

789Kč

Odpovědnost za škodu poskytovatelů zdravotních služeb

Termín 

Místo 

8 499 Kč

Střety vozidel

Termín 

Místo 

5 499 Kč

Zajištění - co to je a jaké má hlavní funkce

Termín 

Místo 

4 899 Kč

Odpovědnost za výrobek a Brexit

Termín 

Místo 

4 899 Kč

Pojištění a likvidace chmele

Termín

Místo

6 890 Kč

Jak získat od klienta informace důležité pro uzavření pojistné smlouvy a jak s nimi nakládat

Termín

Místo

3 980 Kč

Pojistný zájem a záznam z jednání, dvě povinnosti dle zákona

Termín

Místo

3 980 Kč

Risk Management v pojišťovnictví

Termín 

Místo 

4 899 Kč

Pojistný podvod - jak je definován v zákoně a jak ho poznáme

Termín

Místo

3 980 Kč

Jak naplnit zákonnou povinnost odborné péče

Termín

Místo

3 980 Kč

Pojištění přepravních rizik

Termín 11.3. 2021

Termín 29.4. 2021

Místo Praha, Karlovo náměstí

3 599 Kč

Srovnání pojistných podmínek

Termín

Místo

3 960 Kč

Zemědělské pojištění 

Termín

Místo

4 250 Kč

Obecné informace k seminářům

Semináře začínají v 9,00 nebo v 9,30 a končí v 15,30 s pauzou na oběd, kratší semináře končí v 13,00 bez pauzy na oběd

Součástí seminářů je celodenní občerstvení bez oběda

Semináře se většinou v Praze konají na Karlově náměstí, v učebně AIVD, nebo jinde podle počtu účastníků

Při pořádání v Ostravě, Brně a jiných místech v ČR nebo na Slovensku jsou informace o místě předávány emailem

Bližší informace jsou zaslány účastníkům emailem před konáním semináře

Přístup do aplikace k cvičnému generování testů, nebo elearningové aplikace je pomocí přístupového hesla, které je vygenerováno po úhradě poplatku. Součástí je manuál k používání aplikace

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem. 

Naše služby se řídí obchodními podmínkami