Ceny za účastníka jsou uvedené bez DPH a jsou splatné proti vystavené faktuře, ve které bude cena s DPH

Storno podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách

Slevy jsou poskytovány na základě individuálních podmínek

Termíny jsou uvedeny u těch kurzů - seminářů, které mají právě termín vyhlášen

Seminář - kurz lze zakoupit pro své pracovníky

V případě zájmu, dojde k vyhlášení termínu při naplnění minimálního počtu účastníků 10

Letní akademie EGI

Termín srpen 2020

Místo Praha, Karlovo náměstí

9 900 Kč

Akademie EGI 

Termíny jsou vypsány u jednotlivých seminářů

Místo Praha, Karlovo náměstí

21 000 Kč

Finanční trh

Termín 3. 2. 2020

Místo Praha, Karlovo náměstí

2 250 Kč

Neživotní pojištění občanského majetku a odpovědnosti,

úrazu a cestovní pojištění

Termín 12. 3. 2020

Místo Praha, Karlovo náměstí

3960 Kč

Pojištění motorových vozidel

Termín 30. 4. 2020

Místo  Praha, Karlovo náměstí

3 960 Kč

Pojištění velkých rizik

Termín 25. 5. 2020

Místo Praha, Karlovo náměstí

3 960 Kč

Pojištění a pojišťovnictví v zákonech č. 277/2009 Sb., č. 89/2012 Sb.

a č.170/2018 Sb.

Termín 23. 1. 2020

Místo Praha, Karlovo náměstí

3960 Kč

Průmyslové pojištění

Termín 8. 4. 2020

Místo Praha, Karlovo náměstí

3 960 Kč

Životní pojištění

Termín 20. 2. 2020

Místo Prha, Karlovo náměstí

3 960 Kč

Odpovědnost za výrobek

Termín 30. 1.  a 2. 3.  2020

Místo, Praha, Karlovo náměstí

4 250 Kč/ den

Případové studie - workshop

čtyřhodinový workshop na jednu odbornost

Termín

Místo

2 599 Kč

Konzultace k otázkám ZDPZ

Termín

Místo

3 960 Kč

Konzultace k otázkám ZDPZ - webinář

cena za přihlášení do webináře

519 Kč

Elearning 

přístup do studijních materiálů

cena za měsíc a osobu

(zdarma při zakoupení přípravného semináře nebo zkoušky) 

999Kč

Cvičné testy

přístup do aplikace

cena za měsíc a osobu bez ohledu na počet cvičných testů

(zdarma při zakoupení přípravného semináře nebo zkoušky)

789Kč

Odpovědnost za škodu poskytovatelů zdravotních služeb

Termín 2. 4. 2020

Místo Praha

8 499 Kč

Pojištění a likvidace chmele

Termín

Místo

6 890 Kč

Jak získat od klienta informace důležité pro uzavření pojistné smlouvy a jak s nimi nakládat

Termín

Místo

3 980 Kč

Pojistný zájem a záznam z jednání, dvě povinnosti dle zákona

Termín

Místo

3 980 Kč

Risk Management v pojišťovnictví

Termín 26. 3. 2020

Místo Praha

4 899 Kč

Pojistný podvod - jak je definován v zákoně a jak ho poznáme

Termín

Místo

3 980 Kč

Jak naplnit zákonnou povinnost odborné péče

Termín

Místo

3 980 Kč

Pojištění přepravních rizik

Termín

Místo

4 899 Kč

Srovnání pojistných podmínek

Termín

Místo

3 960 Kč

Zemědělské pojištění 

Termín

Místo

4 250 Kč

Obecné informace k seminářům

Semináře začínají v 9,00 nebo v 9,30 a končí v 15,30 s pauzou na oběd, kratsí semináře končí v 13,00 bez pauzy na oběd

Součástí seminářů je celodenní občerstvení bez oběda

Semináře se většinou v Praze konají na Karlově náměstí, v učebně AIVD, nebo jinde podle počtu účastníků

Při pořádání v Ostravě, Brně a jiných místech v ČR nebo na Slovensku jsou informace předávány emailem

Bližší informace jsou zaslány účastníkům emailem před konáním semináře

Přístup do aplikace k cvičnému generování testů, nebo eLearningové aplikace je pomocí přístupového hesla, které je vygenerováno po úhradě poplatku. Součástí je manuál k používání aplikace

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.