British Institute

British Institute
Agentura E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o., spolupracuje s British Institute of Management, s.r.o. a nabízí nově studium MBA v těchto oborech:

MBA Insurance Broker
Master of Business Administration (MBA) 

Profesní vzdělávací program ve specializaci MBA Insurance Broker se zaměřuje nejen na oblasti managementu, ale také na potřebné znalosti a dovednosti v oblasti pojišťovací problematiky včetně prodejních dovedností obchodníka.

Program v této specializaci je určen pracovníkům v pojišťovnách a u pojišťovacích makléřů, OSVČ podnikajícím v pojišťovnictví, absolventům VŠ se zaměřením na pojišťovnictví i dalším zájemcům, kteří si chtějí dále zdokonalovat ve svých znalostech potřebných k rozvoji svého oboru. Rovněž ho mohou využít odborníci, kteří se chtějí této problematice věnovat.

 


MBA Business Management
Master of Business Administration (MBA)

Profesní postgraduální studijní program zaměřený na získání a rozšíření znalostí v oboru managementu. Absolventi tohoto programu získají mezinárodní diplom (certifikát), který je v manažerské praxi u nás i v zahraničí velmi uznáván. Profesní vzdělávací program ve specializaci MBA Business Management je zaměřený na jednotlivé oblasti managementu a práva, které se vyskytují u různých typů korporací a organizací.

Program je určen nejen pro podnikatele, členy středního a vyššího managementu, ale také pro všechny zájemce, kteří se chtějí dále zdokonalovat ve svých znalostech potřebných k rozvoji svého oboru.
Rovněž ho mohou využít odborníci, kteří nemají předchozí vzdělání v manažerských oborech, ale přecházejí na manažerské pozice.

 


MBA Public Management
Master of Public Administration (MPA)

Profesní postgraduální studijní program zaměřený na získání a rozšíření znalostí v managementu v oblasti veřejné správy. Absolventi tohoto programu získají diplom (certifikát) a titul MPA, který je v manažerské praxi mezinárodně uznáván a je obdobou titulu MBA.

Program je určen zejména všem vedoucím pracovníkům, úředníkům, manažerům v oblasti veřejné správy a voleným představitelům měst, obcí a krajů.
Zdokonalit si nebo získat nové znalosti z veřejné správy mohou i ti, kteří s veřejnou správou spolupracují.
Do programu se mohou přihlásit absolventi terciárního stupně vzdělání, a to bez ohledu na zaměření studia.

 


MBA Health Care Management
Master of Public Administration (MPA)

Profesní vzdělávací program ve specializaci MBA Health Care Management je zaměřený na jednotlivé oblasti managementu v různých typech zdravotnických zařízení.

Profesní postgraduální studijní program zaměřený na získání a rozšíření znalostí v oboru managementu. Absolventi tohoto programu získají mezinárodní diplom (certifikát) a titul MBA (uváděný za jménem), který je v manažerské praxi u nás i v zahraničí velmi uznáván.

 


Výuka začíná v říjnu a probíhá v Praze, Ostravě anebo v Novém Jičíně  na Výuka začíná v říjnu a březnu a probíhá v Praze, Ostravě anebo v Novém Jičíně.